Højerup Borgerforening
 
Om borgerforeningenOm_borgerforeningen.html
NyhederNyheder/Nyheder.html
LokalhistorieLokalhistorie.html
ArbejdsgrupperArbejdsgrupper.html
FacebookFacebook.html
Det sker i HøjerupDet_sker_i_Hjerup.html
LinksLinks.html
GalleriGalleri.html

Velkommen til Højerup - Sagnet siger, at hver julenat rykker Højerup gamle kirke et hanefjed ind i land, for at undslippe havet...

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING
 HØJERUP BORGERFORENING
TORSDAG DEN 5. MARTS 2020 
KL. 1900-2200

Opdateret 07. februar 2020Mder_og_referater/Optegnelser/2020/2/7_Dagsorden_Generalforsamling_2020.html

Velkomst
1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent
3.   Valg af stemmetæller
4.   Formandens beretning for 2019 samt godkendelse.
5.   Kassererens regnskabsberetning for 2019 samt godkendelse.
6.   Fastsættelse af kontingent
7.   Valg til bestyrelsen
På valg er: Bo Henriksen, Kirsten Vangsgaard, Malcolm Hinrich, Mette Vangsgaard og Michael Kruse.
Bo Henriksen ønsker ikke genvalg.
 
Derudover består bestyrelsen af:
Anita Pedersen, Claus Ravn, Merete Madsen og Per B. Jensen.
8.   Valg af 1-2 suppleanter
9.   Valg af to bilagskontrollanter
10.             Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
11.             Eventuelt
 
 
 
Kontingent 125 kr pr kalenderår.
Indbetales på Regnr. 2340 Kontonr. 8128 680 862. Husk at anføre navn og adresse.
 
Bestyrelsen er vært for kaffe/te og kage.

Mder_og_referater/Optegnelser/2020/2/7_Dagsorden_Generalforsamling_2020.html