Højerup Borgerforening
 
Om borgerforeningenOm_borgerforeningen.html
NyhederNyheder/Nyheder.html
LokalhistorieLokalhistorie.html
ArbejdsgrupperArbejdsgrupper.html
FacebookFacebook.html
Det sker i HøjerupDet_sker_i_Hjerup.html
LinksLinks.html
GalleriGalleri.html

Velkommen til Højerup - Sagnet siger, at hver julenat rykker Højerup gamle kirke et hanefjed ind i land, for at undslippe havet...

Indkaldelse til generalforsamling 2021
INDKALDELSE TIL

GENERALFORSAMLING

HØJERUP BORGERFORENING

TORSDAG 14. OKTOBER 2021 KL. 1900-2200

I MENIGHEDSHUSET LILLE HEDDINGE, RØDVIGVEJ 37Med venlig hilsen

Højerup Borgerforening

Bestyrelsen

Opdateret den 16. september 2021

Nyt fra trafikgruppen


Højerup Borgerforenings trafikgruppe holdt møde i torsdags med Stevns Kommunes Vejteam. Vi gennemgik hele byen fra a-z med vores forslag og kommentarer i forhold til trafiksikkerhed og trafikudfordringer.


Det var et rigtig dejligt og konstruktivt møde. Vi ser nu frem til at høre nærmere om, hvilke tiltag der kan blive realiseret.

  


Opdateret den 17. april 2021

 
Legepladsen endelig ved 
at komme på plads


Efter knap fire år så lykkedes det! Vores legeplads er ved at komme på plads. I øjeblikket er bålhytten ved at blive opført. Den er venligst finansieret af Stevns Kommune. 

Der er også mange andre ting, som kommer til - lidt efter lidt. Glæd Jer det bliver rigtig godt.

Stor tak til Legepladsgruppen for deres ihærdighed og tålmodighed. 

Opdateret den 10. oktober 2021

Breaking News

Midler tildelt til renovering af Højerup Gadekær


Højerup Borgerforening og Stevns Kommune har igennem en årrække arbejdet på at få naturgenoprettet gadekæret i Højerup. Nu er miraklet sket! Vi har fået tildelt ikke mindre end530.250 kr.

Ting tager tid! Det gør det også med at få realiseret drømmen om renovering af gadekæret. Gadekæret har igennem en årrække haft problemer om sommeren med begyndende bundvending pga. nedbrydning af det tykke slamlag. Tilbage i 2017/2018 betalte Stevns Kommune for en forundersøgelse af gadekæret. Det viste sig, at det tykke slamlag indeholdte tungmetaller. Derfor kunne en oprensning og fjernelse af slamlaget kun ske ved, at slammet blev sendt i deponi. Denne øvelse er meget omkostningstung. På den baggrund har Højerup Borgerforening derfor ihærdigt søgt om fondsmidler til realisering af projektet, og nu er det lykkedes.

Borgerforeningen vil nu igangsætte en proces med opdatering af projektdokumentet. Dernæst vil der blive afholdt et møde for byens borgere, så alle får forståelse for udfordringerne og den valgte løsningsmodel. Projektet vil blive realiseret som et samarbejdsprojekt mellem Højerup Borgerforening og Stevns Kommune.

Det er en pulje under Indenrigs- og Boligministeriet, der har bevilget midlerne.

TILLYKKE TIL OS ALLE SAMMEN
Opdateret den 12. september 2021

DAGSORDEN - Klik herMder_og_referater/Optegnelser/2021/9/17_Dagsorden_Generalforsamling_2021.html