Højerup Borgerforening
 
Om borgerforeningenOm_borgerforeningen.html
NyhederNyheder/Nyheder.html
LokalhistorieLokalhistorie.html
ArbejdsgrupperArbejdsgrupper.html
FacebookFacebook.html
Det sker i HøjerupDet_sker_i_Hjerup.html
LinksLinks.html
GalleriGalleri.html

Velkommen til Højerup - Sagnet siger, at hver julenat rykker Højerup gamle kirke et hanefjed ind i land, for at undslippe havet...

Grønvej genopstårI denne uge skete det tragiske at Grønvej blev pløjet op! Stier og veje i det åbne land er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Det er en grov overtrædelse af loven, som borgerforeningen derfor anmeldte til kommunen. Kommunen er myndighed.

Grønvej er den gamle kirke- og skolesti for borgerne fra Harvig, der skulle til Højerup. På ældre kort kan man også måle, at vejen har været 3-3,5m bred, fordi der jo skulle kunne køre en hestevogn på den. Man kan også se den oprindelige bredde, der hvor Skovvejen ender i dag (foto).

Borgerforeningen har fremsendt forslag til kommunen om vilkår for retablering. Det er jo utroligt vigtigt, at den får det oprindelige bredde igen - så ingen "slankekur". Dernæst har vi forslået i såning af nektargivende blomsterplanter, samt udlæg af 30-50cm flis - "gårillen" (det bliver ren mudderkage). Grønvejen er ca. 350 m lang.

Vi har i går fredag fået oplyst fra kommunen, at vejen bliver retableret indenfor de næste par dage. Så det bliver spændende at se resultatet.


Opdateret 5. marts 2021


RENOVERING AF LEGEPLADS


Højerup Borgerforening har i samarbejde med Stevns Kommune påbegyndt renovering af legepladsen på Højerup Bygade. Det gamle hegn og alle legeredskaberne er blevet fjernet. Der påbegyndes i denne uge udspredning af ren jord fra Boesdal. Jorden vil blive planeret ud, og der vil komme rullegræs på.


Årsagen til at der kommer ren jord på skyldes, at vi har opnået midler til en hytte/bålhytte. Da der anmodes om byggetilladelse til hytten, erfarer kommunen, at grunden er kortlagt som forurenet. Det betyder, at hvis man i dag skal have offentlig adgang til arealet, skal der lægges 50cm ren jord oven på det nuværende. På overgangen mellem forurenet og ren jord vil der blive lagt et orange net ud. Det vurderes, at grunden er blevet kortlagt som forurenet, fordi der historisk har været et gadekær, som er blevet fyldt op med byggeaffald. Dernæst er der en af naboerne til grunden, som for mange år siden havde en olietank der var utæt.


Vi kender ikke tidsplanen, da det er kommunen, der står for det. Men vi er i proces, og vi glæder os. Når rullegræsset er lagt ud, vil fodboldmål, de høje net, vippedyr og redegyngen komme tilbage sammen med den nye hytte/bålhytte.

Opdateret 1. december 2020

Velkommen til Højerup - Sagnet siger, at hver julenat rykker Højerup gamle kirke et hanefjed ind i land, for at undslippe havet...

Udsættelse af generalforsamling 2021
Højerup Borgerforening udsætter hermed generalforsamlingen. I henhold til vedtægterne skal den afholdes inden udgangen af første kvartal.


Pga Covid 19 situationen og det gældende forsamlingsforbud er det ikke muligt for os at afholde generalforsamlingen.


I vil blive orienteret om en ny dato, så snart det er muligt. Vi håber, at det kan finde sted i august/september måned.


Med venlig hilsen

Højerup Borgerforening

Bestyrelsen

Opdateret den 11. marts 2021

Nyt fra trafikgruppen


Højerup Borgerforenings trafikgruppe holdt møde i torsdags med Stevns Kommunes Vejteam. Vi gennemgik hele byen fra a-z med vores forslag og kommentarer i forhold til trafiksikkerhed og trafikudfordringer.


Det var et rigtig dejligt og konstruktivt møde. Vi ser nu frem til at høre nærmere om, hvilke tiltag der kan blive realiseret.

  


Opdateret den 17. april 2021