Højerup Borgerforening
 
Om borgerforeningenOm_borgerforeningen.html
NyhederNyheder/Nyheder.html
LokalhistorieLokalhistorie.html
ArbejdsgrupperArbejdsgrupper.html
FacebookFacebook.html
Det sker i HøjerupDet_sker_i_Hjerup.html
LinksLinks.html
GalleriGalleri.html

Velkommen til Højerup - Sagnet siger, at hver julenat rykker Højerup gamle kirke et hanefjed ind i land, for at undslippe havet...

Højerup gadekær - status


EN NY VEJBRØND


Stevns Kommune er nu i gang med slutspurten af gadekærsprojektet. Der er lige nu ved at blive etableret en vejbrønd, således at forurenet vejvand ikke løber i gadekæret. Der er nemlig en naturlig lavning på dette sted, hvor der graves, som altid har forårsaget , at overfladevand har løbet ud i gadekæret.


Der vil blive gravet på tværs af vejen, men det bliver lavet af to omgange, så man kan køre forbi. Der bliver skiltet med prioritering, hvor dem fra den ene side skal holde tilbage for den anden.


Opgravningen bliver afsluttet med grov asfalt, og så bliver der fræset af og lagt nyt slidlag året efter. Så er man sikker på at opgravningen har sat sig.


Arbejdet er planlagt til at blive afsluttet senest 19. april 2024, men det afhænger af vejret.Opdateret den 29. april 2024

Masser af liv i gadekæret


Af Thomas (Hærvejen 10)


Med forårets komme, er der begyndt at komme liv i gadekæret.  Jeg har fulgt livet i gadekæret nøje i de 25 år jeg har boet i Højerup, og aldrig har der været så meget liv som der er nu. Meget af livet består af store mængder af dafnier (og her er der givetvis tale om flere millioner små dyr), der blot er omkring 1-2 mm lange. De ses kun ved at kigge kikkert eller ved net fangst. Dafnier er rigtig gode, for de spiser alger hvilket øger sandsynligheden for, at vandet med tiden bliver fint og klart. Klart vand er en væsentlig forudsætning for, at der etableres en variation af vandplanter, som eksempelvis den lille dine vandranunkel, og dermed får vi forhåbentlig med tiden et gadekær i balance. Dafnier er desuden et af de første led i fødekæden, hvilket gør, at der ser ud til at være rigeligt med føde til eksempelvis guldsmede, vandkalve (store vandlevende biller), haletudser og salamandere.

Rørhønen har atter i år etableret sig i gadekæret, hvor et par bygger rede i Per’s fine andehus. Og billedet nedenfor antyder på det kraftigste, at der atter i år kommer rørhønseunger i gadekæret.
Står man og kigger på vandfladen i nogen tid, kan ma se små ”ringe” i vandet. Det er den lille vandsalamander, der kommer op til overfladen for at trække luft og derefter svømme ned på bunden igen. Den er fortrinsvis på de lidt dybere steder i gadekæret.  I år er første gang jeg ser dem i gadekæret. De har i mange år været i Kirkekæret, hvor der også er observeret stor vandsalamend. Forleden dag stod jeg i længere tid ved gadekæret, og vurderede, at der mindst var 30 små vandsalamandere. Lille vandsalamander er ikke i vandet året rundt. Den vandrer til gadekæret for at yngle og forlader derefter gadekæret igen for at overvintre. Dermed er der stor chance for, at man i haverne kan finde vandsalamandere, eksempelvis under brænde- og stenbunker.

Tudserne er også tilbage i gadekæret og har lagt deres æg i lange bånd. Det betyder, at der hen på forsommeren kommer til at myldre med små tudseunger. Først og fremmest omkring gadekæret, men også i haver og på veje.

Baseret på de 25 år jeg har fulgt gadekæret, så er jeg ikke i tvivl om, at oprensningen har haft en enorm effekt under vandet. Det er muligt, at det ikke synes smukkere og bedre end før, men for dyrelivet i gadekæret har oprensningen haft en kæmpe betydning.

Opdateret den 18. april 2023