Højerup Borgerforening
 
Om borgerforeningenOm_borgerforeningen.html
NyhederNyheder/Nyheder.html
LokalhistorieLokalhistorie.html
ArbejdsgrupperArbejdsgrupper.html
FacebookFacebook.html
Det sker i HøjerupDet_sker_i_Hjerup.html
LinksLinks.html
GalleriGalleri.html

Velkommen til Højerup - Sagnet siger, at hver julenat rykker Højerup gamle kirke et hanefjed ind i land, for at undslippe havet...

Højerup gadekær - status


Gadekærsgruppen under Højerup Borgerforening har haft travlt i Pinsen. Kanterne og søfladen er blevet oprenset for fritliggende organisk materiale og skrald. Det er primært "løse rødder" fra Nøkkeroserne, der er blevet fjernet. Nøkkeroserne blev slået til "atomer" under oprensningen, og de har derfor flydt rundt.


Af tiltag som stadig mangler at blive udført har Stevns Kommune -

Materielgården meddelt os, at tidsplanen er som følger:


Inden sommerferien: Udlægning af sten til at "hoppe" på i det østlige hjørne, etablering af paddetrapper - så padderne nemmere kan komme op på land, anlæg af "fast trappe" - så man nemt kan og komme ned til vandoverfladen over stenene for fx enten at få skøjter på eller fiske smådyr, etablering af blomsterbede i den vestlige del.


Efter efterårsferien: Opsætning af højskilt om gadekærets natur- og kulturhistorie, etablering af vejbrønd i det nordøstlige hjørne. Der er udfordringer med når det regner, at vejvand siver ud i rabatten og ned i gadekæret. Uhensigtsmæssig tilstrømning af forurenet vand skal helst ophøre hurtigst muligt.


Så hvis alt går vel, er vi færdige med projektet inden nytår :-)


Hvis I har nogen spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte Gadekærsgruppen.


Opdateret den 29. maj 2023

TRAFIKPLAN FOR HØJERUP BY 

Stevns Kommune har i 2023-2024 bevilliget i alt 1 mio. kr. til trafikinitiativer i Højerup by. Borgerforeningen håber, at denne bevilling er den første af flere i processen mod at få forbedret trafikforholdene i byen. På den baggrund er konsulentfirmaet SWECO blevet hyret til at udarbejde en trafikplan i samarbejde med os alle sammen.

 

Borgerforeningen har netop holdt opstartsmøde sammen med SWECO og Stevns Kommune, hvor vi har gennemgået byen ift trafikudfordringerne.

 

Vi vil allerede nu varsle, at Stevns Kommune og Højerup Borgerforening inviterer borgerne i Højerup til et visionsværksted om fremtidens trafik i byen.

 

Mødet finder stedOnsdag 31. maj 2023 kl. 1900-2130

I MENIGHEDSHUSET LILLE HEDDINGE, RØDVIGVEJ 37

 

 

Nærmere information følger.

 

Bestyrelsen

Højerup BorgerforeningOpdateret den 16. maj  2023

Masser af liv i gadekæret


Af Thomas (Hærvejen 10)


Med forårets komme, er der begyndt at komme liv i gadekæret.  Jeg har fulgt livet i gadekæret nøje i de 25 år jeg har boet i Højerup, og aldrig har der været så meget liv som der er nu. Meget af livet består af store mængder af dafnier (og her er der givetvis tale om flere millioner små dyr), der blot er omkring 1-2 mm lange. De ses kun ved at kigge kikkert eller ved net fangst. Dafnier er rigtig gode, for de spiser alger hvilket øger sandsynligheden for, at vandet med tiden bliver fint og klart. Klart vand er en væsentlig forudsætning for, at der etableres en variation af vandplanter, som eksempelvis den lille dine vandranunkel, og dermed får vi forhåbentlig med tiden et gadekær i balance. Dafnier er desuden et af de første led i fødekæden, hvilket gør, at der ser ud til at være rigeligt med føde til eksempelvis guldsmede, vandkalve (store vandlevende biller), haletudser og salamandere.

Rørhønen har atter i år etableret sig i gadekæret, hvor et par bygger rede i Per’s fine andehus. Og billedet nedenfor antyder på det kraftigste, at der atter i år kommer rørhønseunger i gadekæret.
Står man og kigger på vandfladen i nogen tid, kan ma se små ”ringe” i vandet. Det er den lille vandsalamander, der kommer op til overfladen for at trække luft og derefter svømme ned på bunden igen. Den er fortrinsvis på de lidt dybere steder i gadekæret.  I år er første gang jeg ser dem i gadekæret. De har i mange år været i Kirkekæret, hvor der også er observeret stor vandsalamend. Forleden dag stod jeg i længere tid ved gadekæret, og vurderede, at der mindst var 30 små vandsalamandere. Lille vandsalamander er ikke i vandet året rundt. Den vandrer til gadekæret for at yngle og forlader derefter gadekæret igen for at overvintre. Dermed er der stor chance for, at man i haverne kan finde vandsalamandere, eksempelvis under brænde- og stenbunker.

Tudserne er også tilbage i gadekæret og har lagt deres æg i lange bånd. Det betyder, at der hen på forsommeren kommer til at myldre med små tudseunger. Først og fremmest omkring gadekæret, men også i haver og på veje.

Baseret på de 25 år jeg har fulgt gadekæret, så er jeg ikke i tvivl om, at oprensningen har haft en enorm effekt under vandet. Det er muligt, at det ikke synes smukkere og bedre end før, men for dyrelivet i gadekæret har oprensningen haft en kæmpe betydning.

Opdateret den 18. april 2023